Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Tvorba expozice úvod

6 kroků jak uspořádat expozici (vnější i vnitřní), aby zaujala a něco návštěvníkovi dala.

Paměť není totéž, co historie. Naopak, historie – jako kritický pohled na minulé události, jejich rekonstrukce a přeorganizování – nahrazuje paměť jako živou vzpomínku, znovuprožívání, kontinuitu a spontánní vývoj. V tom smyslu je historie protikladem paměti.... Paměť je trvalá živá přítomnost, historie je zkamenělá minulost. Paměť je magická, poetická, sakrální a exaltující, historie je prozaická, analytická, kritická a anihilující. (Pierre Nora – Lieux de mémoire, 1981).

Pracovníci tzv. kamenných muzeí (státní, regionální, městská) musí ze zákona sbírat, chránit a zkoumat sbírkové předměty. V jejich expozicích pak prezentují veřejnosti výsledky své práce. Prezentují vyzkoumanou historii.

Díky různým dotačním programům v celé České republice se budují desítky různých expozic, výstav, soukromých a tzv. venkovských muzeí.

Co má většina z nich s těmi kamennými bohužel společného? Místo aby představili paměť daného místa, zvyku či tradice, snaží se bez podobného zázemí (přístrojového, odborného) je napodobit. Též prezentují historii, a proto se jím podobají (i v tom špatném).

Rozhodli jste se uchovat paměť vašeho domova a okolí? Chcete návštěvníkům představit nějakou místní zajímavost (atraktivitu) a formou, kterou to chcete udělat, by měla výstava či expozice?
Tento webový portál by vám měl pomoci ten cíl realizovat.

Postavit expozici, výstavu nebo naučnou stezku (což považuji já osobně za externí formu expozice) lze samozřejmě udělat raz dva.

Možná ale chcete, aby expozice návštěvníka zaujala, aby v ní strávil příjemné chvíle, či mu něco dala v takové míře, aby si ji uložil do své paměti a informace o vás šířil mezi svými přáteli. A nejlépe se k Vám i opakovaně vracel.

V tom případě je třeba celý proces dobře promyslet.

Tento web prochází krok za krokem celým procesem tvorby zajímavé expozice, včetně jednotlivých kroků. Podle toho, v jakém stádiu přípravy se právě nacházíte, můžete rovnou do dané podkapitoly vstoupit.


Jste skupina stejně nadšených lidí, zástupci obce, apod. chtějí šířit paměť o nějaké místní atraktivitě, která by přitáhla do jejich místa (obce) návštěvníky, turisty. Jednou z možností je zpracovat ji do zajímavé expozice.


Chtěli byste návštěvníkům prezentovat něco z vašeho okolí.

(Definování atraktivity)


Jste sběratel, který má zajímavý koníček a za období, co se tomu věnujete, jste nashromáždil spoustu předmětů; ve vašem okolí se nachází zajímavá atraktivita, stala se zde významná událost, či zde působil zajímavý člověk, příp. máte zajímavý obor podnikání, které byste chtěli představit formou expozice návštěvníkům (zákazníkům), aby k nám přijeli, strávili příjemný čas, nebo aby si utvořili na danou problematiku nějaký názor. A nyní stojíte před úkolem, jak to téma uchopit. Odborně se to nazývá „Ideové zdůvodnění“ což znamená výsledný dojem (názor), který si o tématu bude návštěvník myslet, až bude expozici opouštět.


Přemýšlíte, jak vybrané téma uchopit, aby to zaujalo i návštěvníky.

(Námět výstavy)


Soukromé či venkovské muzeum nepotřebuje prezentovat svoji muzejnickou (sběratelskou, vědeckou a ochranářskou činnost), naopak záměrem je zaujmout návštěvníka a něco mu sdělit. Proto nelze spoléhat na to, že pouhým pohledem na exponát a krátkou popiskou docílíte u návštěvníka očekávaného zážitku a poznání. Je třeba, aby exponáty začali tzv. hovořit, aby vyprávěly své příběhy. Z jaké doby jsou, kdo a jak je používal, jaké měly vlastnosti, či jak byly vyrobeny a čím. Tyto pohledy na exponát je třeba přetavit do příběhů. Zde si budete moci stáhnout a naučit se pracovat s Metodickým softwarem na sběr podkladů a tvorbu příběhů.


Exponáty již mají své příběhy a nyní je třeba zvolit způsob, jak je představit návštěvníkovi tak, aby je vstřebal, pochopil a něco si z nich zapamatoval.

(Tvorba obsahu)


V této fázi tvorby expozice se řeší problém, jak efektivní formou předat auditoriu (posluchačům, divákům) jednotlivé příběhy. Jde o složitý proces komunikace a neformální výuky. Sdělované informace ve formě příběhů musí zaujmout, musí být v takové struktuře, že jsou posluchači schopni a ochotni je vstřebat a určitou část z nich přijmout za své a zapamatovat si je. Forem, jak toho dosáhnout, je několik, ale tento webový portál se primárně zaměřuje na digitální příběhy a přenos za pomoci multimediální techniky. Tato forma je totiž levná, téměř bez nákladů na provoz a s minimálními náklady na doplnění a aktualizaci.

Exponáty již mají své příběhy a nyní je třeba zvolit způsob, jak je představit návštěvníkovi tak, aby je vstřebal, pochopil a něco si z nich zapamatoval.

(Tvorba příběhů)

Dnes není příliš složité interaktivní zastavení vymyslet a do expozice nainstalovat. Uměním ale je navrhnout takové experimenty a úkoly, které nejsou samoúčelné, ale vhodně doplňují sdělení, které o tématu expozice chcete představit. A zejména aby se snadno a levně provozovaly po celou dobu existence výstavy (udržitelnosti projektu).

Třešinkou na dortu každé expozice jsou interaktivní prvky, kde si může návštěvník sám na vlastní kůži vyzkoušet, co je mu vyprávěno. K tomu slouží Interaktivní zastavení expozice.


Obecné zásady a přístupy k budování soukromé expozice, venkovského muzea.

Důležité je nepřecpat obvykle malý prostor velkým počtem exponátů, na které se návštěvník může jen dívat a moc se toho o nich nedozví.

Naopak vybírat vždy z celkového počtu předmětů jen menší část a o to více interpretovat jejich vztah k prezentované atraktivitě.

Klidně třeba každý rok sestavu exponátů obměnit – ukázat s jejich pomocí místní atraktivitu z jiného hlediska (ideového zdůvodnění) a opět zaujmout návštěvníky jinými příběhy.

Jakou má tato filosofie výhodu?

S méně exponáty ale více příběhy se návštěvníci nenachodí, ale zdrží se návštěvou déle, což má vliv i na příjmy z turistického ruchu. Pokud nabídnete program, že se u vás návštěvníci budou bavit hodinu a více, můžete si dovolit požadovat větší vstupné. Zaujatý návštěvník plný zážitků si u vás rád koupí nějaký suvenýr, který mu bude návštěvu připomínat.

Častější nenáročnou obměnou exponátů a příběhů si zajistíte, že se k vám neustále vracejí, protože už o vás vědí, ale zajímá je, co nového jste pro ně připravili.

Pokud si myslíte, že je tento přístup pracný a finančně náročný, nebojte se, postupy, se kterými se zde seznámíte, naopak snižují náklady jak na provoz, tak na obnovu.

Navíc pokud expozici realizujete z dotačních programů, mnohem snáze zajistíte a doložíte udržitelnost projektu a návštěvnost do budoucna.


Pokud se se mnou chcete osobně spojit, či konzultovat nějaký Váš záměr, napište mi na adresu novotny@DigitalStorytelling.cz

Pokud se Vám moje příklady líbí, zaregistrujte se zde a  budete emailem upozorněni pokaždé, když na svém blogu HeritagePeepshow opublikuji něco nového.


Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz