Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Vyšší cíl/smysl podnikání


Vyšší cíl/smysl podnikání není značka (Brand), je na straně jedné mnohem hlubší a na straně druhé, je mnohem více svázán s portfoliem produktů. Je to filosofie, úhel pohledu, ze kterého se díváme na problémy na trhu, které chceme řešit, případně jak je chceme řešit.

  • Veřejně deklarovaný vyšší cíl/smysl, proč podnikáme, nám pomáhá komunikovat s zákazníky, protože získáváme ty, kterým tento cíl též konvenuje, ladí s jejich názory.
  • Vyšší cíl nám pomáhá se rozhodovat, zvolit si dlouhodobě správné řešení, či variantu.

V knize Conscious Capitalism John Mackey a Raj Sisodia uvedli řadu firem a jejich vyšší cíle.

Jako studijní příklad v této knize uvádí problém firmy Pedigree.
Jejich přístup k podnikání se prý  kdysi dal definovat jako: „Dáváme žrádlo do konzerv a granule do pytlů a tím dosahujeme zisku“.
Navzdory ohromnému rozpočtu na reklamu a propagaci ztráceli podíl na trhu.


Až nastolením vyššího cíle/smyslu se jim podařilo dostat se z krize.


Svůj vyšší cíl definovali takto: Buďme firmou, která má ráda psy“.

A vytvořili svůj manifest:
Jsme tu pro psy.
Někteří lidé podporují velryby …
Jiní se zajímají o stromy
My máme rádi psy.
Malé i velké.
Hlídače i pro zábavu,
Čistokrevné i voříšky.
Jsme pro procházky, běh i pro dovádění.
Podporujeme popichování, drbání, očichávání i okouzlení.
Podporujeme psí parky, dvířka pro psy a psí svátky.
Kéž by byl mezinárodní den psů,
který by slavili všichni pejsci světa,
za to, jak nám přispívají ke kvalitě našeho života.
To podporujeme,
protože jsme tu pro psy.
Práva psům.

Tento manifest byl stavebním kamenem jejich reklamní kampaně. Firma se přeorientovala z propagace reklamy na propagaci své filosofie. Tím ušetřili, ale dosáhli většího dopadu.
Ale hlavně firma zavedla tento vyšší cíl/smysl do všech oblastí svého podnikání a fungování. Prospěch psů se stal důvodem i centrem všech jejich aktivit.

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz