Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

5. seminář MS ODS Šestajovice a Konzervativního klubu Šestajovice konaný dne 23. února 2015 na téma „Má kapitalismus volného trhu ještě co nabídnout?“.

Přednášející: Ing. Radek Novotný, PhD. – OSVČ, expert na DigitalStorytelling a pitching, mentor Promyšleného podnikání (více informacích na www.DigitalStorytelling.cz)

Navzdory tomu, žežádný systém v celé historii lidstva nedokázal tolika lidem nabídnout možnost získávat prostředky na svou obživu a na splnění svých přání vlastními silami a schopnostmi jako kapitalismus, přesto veřejná podpora tomuto systému klesá.

podle Gallupova institutu:

 • 21% lidí v USA důvěřuje bankovním a velkým korporacím
 • 60% lidí tam stále věří v SME
 • 21% lidí stále věří, že vedení firem a podnikatelští lídři říkají pravdu
 • Jen 19% Američanů má důvěru ve velké korporace a 64% Američanů věří v SME.

Zdroj: Jeffrey M. Jones: „Americans Most Confident in Military, least Congress,“ Gallup politics, June 23. 2011

Navzdory tomu, že dokázal kapitalismus za více než 200 let svobodného podnikání proměnit tvář planety a změnit tvář našeho každodenního života většiny lidí, přesto si ve světě 19% lidí věří, že podnikatelé jsou čestní

Zdroj: R, Edward Freeman: Darden School of University of Virginia, expert na Etiku v podnikání, Stakeholder Management 

Problém je, že když hovoříme o kapitalismu, tak máme na mysli tzv., „Crony capitalism, jánabráchysmus, státní kapitalismus.


Ale ten s pravou podstatou kapitalismu nemá už nic společného.


Na rozdíl od ODS na webových stránkách „Strany Svobodných“ kritizují, že média a odborníci se nesnaží veřejnosti vysvětlit, že neselhal kapitalismus, ale socialismus, korporativismus, předstíraný kapitalismus (crony capitalism) či fašismus.

Zdroj:Marek Numerato: Zástupce 1 % na Wall Street. Názory, které v televizi neuslyšíte
(http://www.svobodni.cz/media/clanky/1380-numerato-zastupce-1--na-wall-street-nazory-ktere-v-televizi-neuslysite/)

Úspěšní podnikatelé a kapitalisté se snaží obnovit dobré jméno kapitalismu a navrátit důvěru lidí v tento systém.
Jednou z těchto snah je rozvoj tzv. Vědomého kapitalismu (Conscious Capitalism) a o jeho principech byla tato přednáška.

Jak bylo uvedeno v úvodu, jde o obnovu původního kapitalismus (např. u nás známého Baťovského kapitalismus), nejde o žádnou novou, či třetí cestu, tito podnikatelé se snaží při svém podnikání znovuotevřít ve všech zainteresovaných skupinách (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci, investoři, místní komunita) právě tu skrytou vnitřní lidskou sílu, která stojí za úspěchy kapitalismus a svobodného podnikání.

Základní struktura Vědomého kapitalismus se opírá o 4 základní (stavební) kameny:

 •  podnikání je běh na dlouho trať proto má mít i nějaký vyšší cíl, smysl, než je dosahování zisku a růst obratu;
 •  aby Vědomý kapitalismus otevřel v zainteresovaných skupinách tu vnitřní energii a sílu, musí k tomu být nastavena firemní kultura (Conscious Culture) - dovnitř i navenek;
 •  Vědomý kapitalismus „není hnutím odspodu“, firma má svého majitele a výkonného ředitele. Zároveň, aby se z přihlášení se k principům “Vědomého kapitalismu” nebylo jen dalším z formálních deklarací, které “spadly” na zaměstnance odněkud seshora, především vedení musí všechna svá konání činit v souladu s těmito principy, a proto firma musí mít lídra (Conscious Leadership), který si tyto principy uvědomuje a věří v ně;
 •  a když jsou ve firmě tato vzájemná důvěra a víra ve vyšší smysl svého podnikání pevně zakořeněny, pak je možné tyto principy šířit a zavádět i mezi svými obchodními partnery a dalšími zainteresovanými skupinami podle tzv. Stakeholderovského konceptu.

I)

Ústřední smyslem a cílem firmy podnikající podle principů Conscious Capitalism (Vědomého kapitalismu) je vedle dosahování zisku i vyšší cíl/smysl (Higher Purpose), který je prostoupen uvnitř i navenek všemi rozhodnutími, které všichni aktéři provádí. Na semináři byly některé cíle firem pro představu ukázány.

V další části se seminář věnoval jednotlivým principů a na praktických příkladech firem bylo ukázáno, jak co je jejich podstatou a jak se projevují.

II)

Jako v každé soukromé firmě nastavená pravidla, cíle a aktivity se musí šířit seshora, ale majitel, podnikatel v naprosté většině věří v to, co dělá.

Takže základem úspěchu v podnikání je tým - motivovaní zaměstnanci. A proto se vědomý kapitalismus nejvíce opírá o změnu v přístupu k zaměstnanci.

Práce a úkoly by měly zaměstnance bavit.

Na semináři se hodně diskutovalo o další významné změně, kterou Vědomý kapitalismus zavádí a tím je eliminace trade-offs.
Kdo podstatu tohoto termínu zná, ví, že ho nejde jednoduše přeložit jako rozhodování – tím je „decision-making“.

Trade – off v podnikání není ani výběr „ze dvou zel“, což bychom mohli přeložit jako kompromis.
Trade-off je v naprosté většině případů tak, jak se dnes v podnikání hojně uplatňuje, jednosměrné. Je diktováno silnějším a nabídka volby je spíše formální, je to předloženo tak, že slabší prostě musí ustoupit a se „skřípajícími zuby“ se podřídit.

To má za následek ztrátu motivace, formalismus, stres a zostřené obchodní vztahy. Proto je logické, že nastupující mladá generace není ochotna přistoupit na trade-off na úkor svého osobního života.

Na rozdíl od současné formy crony kapitalismu, Vědomý kapitalismus vytváří, či znovuobjevuje původní vztah se zákazníkem. Není založen na slevách, podeji, místo prodeje, ani na právním přístupu: „forma obchodního vztahu jen výše než duch této obchodní směny“. Neboli zákazník ať se rozhoduje podle reklamy, skutečnost je napsaná malými písmeny někde dole ve smlouvě, či v příbalovém letáku.

I marketing firem fungujících podle principů Vědomého kapitalismu je odlišný.
Díky na důvěře založené loajalitě se zákazníkem, kterému je blízký naplňovaný vyšší cíl a smysl jsou obousměrně poskytované informace, přání a problémy pravdivé a otevřenější. Tím jsou inovace a modifikace stávající nabídky mnohem účinnější a ekonomicky úspěšnější.

II)

Dalším významným prvkem, na který v rámci dnešních forem podnikání dopadá vedle našich voličů – zaměstnanců a zákazníků největší zátěže, jsou obchodní partneři, dodavatelé.

Dnešní hlavní mustr, který se v této oblasti vztahů uplatňuje, je  zákon nejnižší ceny.
Preference jednorázových kontraktů, kde dobře nastavené právní kličky a sankce jsou důležitější než předmět smlouvy a dlouhodobá spolupráce.


Podnikání podle principů Vědomého kapitalismu naopak upřednostňuje:

 •  ekonomickou výhodnost dlouhodobých vztahů;
 •  pravidlo win-win (prospěch pro obě strany);
 •  pomůžu, když můžu svým klíčovým dodavatelům ve jménu dlouhodobé prosperity a konkurenceschopnosti.


Přednášející na konkrétních příkladech ukazuje, jak se podle těchto principů chovají konkrétní firmy podnikající v souladu s principy Conscious Capitalism (Vědomého kapitalismu).

III)

Že Vědomý kapitalismus skutečně není žádná levičáka, či třetí cesta, ale usilování o zisk a vyšší cíle/smysl podnikání dokazují i příklady, jak se tyto firmy chovají k místní komunitě, kde svůj byznys provozují.
Není to žádná zástěrka, prvoplánové píárko, jak se udělat lepším, či „nechci slevu zadarmo“.
Toto PR není na úkor zaměstnanců, kteří musí o sobotách sázet stromečky a ještě se u toho „děsně bavit“.
Vědomý kapitalismus opět nenavrhuje nic nového a převratného. Naši předci to znali z filosofie prvorepublikových podnikatelů, jako byl Baťa, Zátka a řada dalších.

Na konkrétním příkladě nadnárodní firmy Whole Food Market je ukázáno, jak může být spolupráce racionální a sponzorský dar pro obě strany výhodný tím, že to není jednorázová líbivá akce, ale jak podpoří dlouhodobý rozvoj.

IV)

Poslední část se věnuje investorům a našemu vlastnímu investování.
Je dobré si uvědomit, že i naše vlastní chování totiž může podpořit „crony kapitalismus“, či pokles důvěry v čestnost podnikání. Jednoduše tím, že požadujeme, aby finanční domy (banky, fondy, kampeličky) nám zaručily co největší výnos z úspor a investic. Ale za jakých podmínek je tento zisk dosahován nás už tolik nezajímá. A možná právě tím, že nějaký jiný aktivistický fond nám, coby zaměstnancům, oseká pro dosažení růstu náklady (tzv. maso na kostech) natolik, že se z naší práce stane peklo. Nebo nás coby dodavatele nějaký jiný manažer v zájmu svých akcionářů dotlačí do tak nevýhodné smlouvy, že začneme přemýšlet, jestli i za těchto podmínek se ještě vyplatí podnikat.


Zkušenosti firem podnikajících podle principu Vědomého kapitalismu ukazují, že pro firmy je velmi důležitý výběr investora, aby se ztotožnil s vyšším cílem / smyslem podnikání. Že se ale na druhé straně nejde chovat k investorovi podle pravidla „naval prachy a drž hubu a vypadni“, že vše je o komunikaci a vysvětlování jednotlivých kroků a rozhodování.

Díky internetu, vyšší informovanosti a svobodě můžeme zaopatřit své úspory na penzi i tak, že převezmeme na sebe zodpovědnost a začneme investovat „vědomě“, napřímo za pomoci crowdfundingu, či individuálně, neanonymně tím, že podpoříme toho, koho známe, či to, v co věříme, že je správné, aby se to dostalo na trh a že to bude úspěšné.

Děkuji za pozornost.

MS ODS Šestajovice a Konzervativní klub Šestajovice připravuje semináře na téma:

 •  letecké války na území Protektorátu Čechy a Morava a především v Praze a jejím okolí (duben)
 • 600. výročí upálení Mistra Jana Husa (červen)
 •  zážitky našeho spoluobčana Romana Čady z jeho plavby přes Atlantický oceán na plachetnici
 •  v rámci „Roku průmyslu a technického vzdělávání“ o možnostech "Technického vzdělávání v Mateřských školách podle metodiky MATES“ (květen)

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz