Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Co Vědomý kapitalismus (Conscious Capitalism) není.

CC není o “dělání dobra”, včela taky nedělá dobro.


Dělání dobra“ CC nechává filantropům.

Conscious Capitalism používá pro byznys paradigmata, která současně vytváří mnohonásobné druhy hodnot a výhod pro všechny stakeholdery (finanční, intelektuální, fyzické, ekologické, sociální, kulturní, emoční, etické, či dokonce spirituální).

A není to nějaká obdoba Společensky odpovědné firmy.

Jak se liší Vědomý kapitalismus (Conscious Capitalism) a Společensky odpovědná firma (Corporate Social Responsibility)

Společensky odpovědná firma (Corporate Social Responsibility) Vědomý kapitalismus (Conscious Capitalism)
Podílníci (akcionáři) v CSR se musí obětovat pro společnost Integruje zájmy všech stakeholderů (zainteresovaných subjektů)
Nezávislá firemní kultura a účel, poslání firmy Zakomponovává do podnikání vyšší účel (poslání) a starostlivou kulturu
Etika je k podnikatelským cílům přidána jako nutné břemeno Slaďuje starostlivost a ziskovost přes vyšší synergie
Odráží mechanistický pohled na podnikání Vnímá podnikání jako komplexní, adaptabilní systém
Často je naočkován na tradiční podnikatelský model, obvykle do samostatného oddělení nebo jako součást PR Společenská odpovědnost je zakomponovaná do core byznysu díky vyššímu poslání a vnímání společnosti a živ. Prostředí jako svých stakeholderů
Je zde vidět minimální překryv mezi podnikáním a společností, či životním prostředím (planetou) Uvědomuje se, že podnikání je podmnožina společnosti a že společnost je podmnožina planety
Je snadné se s CSR setkat ve formě charitativního gesta, natírání své image „na zeleno“ (greenwashing)
Požaduje opravdovou transformaci oddanost čtyřem pilířům
Předpokládá se, že všechny dobré skutky se hodí (jsou žádoucí) Požaduje, aby dobré skutky urychlovaly naplnění poslání firemního core byznysu a vytvářely hodnoty pro celý systém
Dopady na samotné podnikání jsou nejasné Významně překonává tradiční byznys model z finančních a dalších hledisek
Kompatibilní s tradičním typem vedení (leadership) Požaduje conscious (vědomý) leadership

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz