Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Stakeholderovský koncept – Vztah k Dodavatelovi


Pokud chce být dnes firma na trhu konkurenceschopná, musí se zaměřit na svůj „Core byznys“, v tom být excelentní a zbytek outsourcovat.
Dnes je již 70 - 80% hodnoty produktu, či služby, kterou průměrná firma poskytuje svým zákazníkům, zajišťována dodavateli.

Navzdory tomuto velkému významu jsou dodavatelé pro většinu firem tou nejopomíjenější skupinou mezi ostatními stakeholdery.

Když si vezmeme např. obchodní řetězce u nás. V ČR mají obchodní řetězce jedny z nejvyšších marží v Evropě a jejich tlak na vylepšování obchodních podmínek u dodavatelů sílí.
V porovnání s rokem 2013 jsou výsledky v loňském roce (2014) mnohem horší. Řetězce snížily hodnocení spolupráce s dodavateli ve všech hodnocených oblastech, mnohem hůř však hodnotili dodavatelé řetězce. Výrazně se snížilo jejich hodnocení v oblasti obchodních vztahů, konkrétně v ziskovosti obchodu, a to o více než o polovinu.
Zdroj: Bláhová, M., Krupka, J. a Hořčica, J.: Inovuj, i když je to risk. Nebo zemřeš. Marketing & Media, VII., 9.2. 2015. Fokus str.10-11.

Jak k dodavatelům přistupují firmy podnikající podle principů Conscious Capitalism?

Podnikatel v Concsious Byznysu si myslí, že by se měl usilovat o to, mít dobré vztahy se svými dodavateli, jako by to byli nejlepší zákazníci.
To znamená chovat s k nim fér, rozumět jejich potřebám, zajistit, aby prací pro nás vytvářeli zisk a snažit se neustále průběžně zlepšovat náš vztah.

Těžko můžeme chtít neustále hledat, jak uspokojovat potřeby a přání svých zákazníků, když případná změna ze 70 – 80 % závisí na přístupu někoho, koho jsme stlačili na samou mez rentability?
Skvěle nastavená komunikace, důvěra, oboustranná inovace mezi dodavateli vytváří excelentní hodnoty pro zákazníky a vede ke konkurenceschopné pozici na trhu.

Mnoho firem strádá a mnoho z nich zanikne z důvodu nastavení slabých vztahů s dodavateli.

Pokud dodavatele skřípneme a zastrašíme ho, aby nám poskytl větší slevu než může finančně unést anebo bude považovat za adekvátní, či fér, tak se nám krátkodobě podvolí, ale jeho důvěra ve vztah s námi bude extrémně podkopána.

Časem se bude snažit zajistit si ziskovost marže jinak, snížením kvality, zhoršením služeb, nebo přiblížením se na hranici bezpečnosti - všechno to poškodí jejich zákaznický byznys.

Zdroj: John Mackey a Raj Sisodia Conscious Capitalism.

Dodavatelé mají certifikáty kvality, přesně podle litery smlouvy a v případě nezdaru, či vzniku problému už nejde o podnikání, ale o bitvu právníků, koho je to vina.
Je to to, co v rámci podnikání a spolupráce chceme?

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz