Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Námět výstavy

Zahraniční i naše příklady, jaké náměty výstavy (ideové zdůvodnění) jsou pro prezentaci atraktivity používány.

Perspektiv, úhlů pohledu, názorů a zážitků, které člověk vstřebá při návštěvě soukromého či venkovského muzea je přehršel. To je to, co se vám připomene, když si na téma, či návštěvu vzpomenete.

Když se námět expozice povede, je to podobné tomu, co definují odborníci na zážitkovou turistiku jako mentální proměnu. Návštěvník dospěje k jinému názoru (pokud si na danou věc předtím, nějaký názor utvořil). Změní to jeho pohled na danou věc.

V nejlepším může začít sdílet vaše nadšení z koníčka, z okolí, zájem o tradici ve vaší obci. Stane se dalším nositelem Paměti.

S postupující globalizací, unionizací Evropy apod. se původní Paměti stírají a nahrazují se oficiálním názorem, který jiné národy např. neurazí.

Když jsme byli s kolegy ve francouzském Clermon-Ferran,velice jsem se těšil, co mi poví a jejich slavném Vercingetorixovi, sjednotiteli Galů, který na blízkém kopci svedl „téměř úspěšnou“ bitvu s Římem a málem porazil Cézara.

K jakému překvapení jsem se od hrdého francouzského průvodce dozvěděl, že díky porážce původní obyvatelé dnešní Francie získali římské právo, správní systém, atd. (trochu jako z filmu Monty Python – Život Briana z roku 1979).

Koho na své dovolené zajímá něco, co postupně převzala celá křesťanská Evropa?

Mě zajímal tehdejší způsob života Galů, jak žili, v co věřili, co podporovali, čím se od tehdy „civilizovaného světa“ lišili a svojí porážkou to ztratili. To jsou zážitky a vněmy, kvůli kterým navštívíte původní území Galie.

Pokud se budu chtít dozvědět o způsobech života v římském impériu, pojedu do Itálie.

Jak tedy pojmout námět soukromé expozice v blízkém okolí tohoto kraje, pokud je člověk milovníkem galské historie, má spoustu informací, vykopávek, či replik nástrojů? Mimo jiné by nemělo chybět téma oné bitvy, taktika obou stran, výstroj a výzbroj obou armád, charakteristika Vercingetorixe, případně dochované útržky z jeho života.

Interpretace průběhu bitvy je velmi zajímavé téma, obzvlášť když opravdu moc nechybělo a Římané byli poraženi. Ke zvratu v bitvě došlo až poté, kdy se do ní na poslední chvíli vložil sám César se svým rudým pláštěm na koni, aby byl dobře vidět svými bojovníky. Bez jeho zásahu by podle názorů historiků bitva dopadla pro Galy dobře.

A to je klíčový bod možného námětu expozice. Říká se tomu alternativní vývoj a je založen na tom, co by se dělo se životem lidí v oblasti za situace, kdyby to dopadlo jinak (opačně). Nejde o žádné výmysly ani o parodii na Asterixe a Obelixe. Alternativní vývojové modely jsou seriózní studie, a pokud by měl místní spolek vlastní vědomosti či by se spojili s historiky, mohli by takto vytvořit zajímavou expozici a přitom s návštěvníky sdílet paměť o místních předcích a jejich kultuře.

Do této metody hledání náměty expozice s daným zaměřením je možné vložit jakoukoliv bitvu, událost, či život lidí.


Další zajímavou inspirací, jak presentovat vynálezce Alfreda Nobela, je námět expozice A. Nobela ve švédském Björkbornu.

Protože A. Nobel trávil většinu svého dospělého života v Paříži, bylo dost těžké zaměřit námět expozice na A. Nobela a jeho život. Jeho vynálezy (byť jsou v části muzea vystaveny též) prezentuje každý.

Proto se autoři rozhodli využít téma posmrtné neboli příčinu soudního sporu mezi Švédskem a francouzskou částí Nobelova příbuzenstva o Nobelovu poslední vůli. Zda Nadace má být ve Švédsku nebo ji budou spravovat jeho příbuzní ve Francii. Poslední vůle se měla vykonat tam, kde měl domov, takže smyslem právního sporu bylo určit, kde byl jeho domov.

Celou tuto poměrně nudnou právnickou při skvěle vypráví a interpretuje místní herec napodobující A. Nobela.

Jen na okraj, protože figuríny A. Nobela jsou různě rozmístněny po expozicích, využili toho autoři scénáře i pro efektní vstup průvodce. Zpočátku je coby vosková figurína za stolem v přednáškové hale, návštěvníci se s figurínou fotí a nakonec vedle nic oživne coby postava A. Nobela.

Docela se divím, že ještě nikdo nedostal z překvapení infarkt.

Mimochodem spor vyhrálo Švédsko proto, že domov má člověk tam, kde má nejvzácnější část osobního majetku, což byli 3 vzácní ruští Orlovští klusáci a ty měl ustájené v blízkém Karlskoga. Mít koně v Paříži asi fakt nešlo.


Pokud se se mnou chcete osobně spojit, či konzultovat nějaký Váš záměr, napište mi na adresu novotny@DigitalStorytelling.cz


Pro pokračování se musíte přihlásit

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz