Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Stakeholderovský koncept – Vztah k zaměstnanci


Jaká stavidla v nás lidech kapitalismus a svobodné podnikání oproti jiným systémům uvolnil?


To, co umožnilo, že se za posledních 200 let totálně proměnilo způsob našeho získávání obživy, co způsobilo proměnu planety a proměnu našeho každodenního života, byla lidská práce.

Lidská práce má tři úrovně:

  1.  místo (job)
  2.  kariéra (career) a
  3.  povolání (calling) poslání) / zaměstnání


Většina lidí v 21. století (zejména ti vzdělanější a zaslouženě bohatí) chtějí pracovat i z jiných důvodů, než jen kvůli výplatě. Hledají příležitost se něco naučit, růst a bavit se.
Před několika lety Gallupův ústav provedl průzkum lidského štěstí ve 155 zemích světa. Výsledek ukázal, že hlavní ukazatel štěstí po dosažení určité životní úrovně už není bohatství, není to ani zdraví (většina zdravých lidí si ho neváží), není to dokonce ani rodina. Ukazatel štěstí číslo jedna je „dobrá práce“. Práce, která je smysluplná a je realizovaná ve firmě, která se o své zaměstnance zajímá.


Jim Clifton, předseda a výkonný ředitel Gallupu napsal: „Že to, co celý svět chce je dobrá práce, je jeden z nejdůležitějších objevů, který Gallup kdykoliv udělal“.
Zdroj: Jim Clifton: The Comming Jobs War (New York, Gallup Press, 2011).

Takže základem úspěchu v podnikání je tým - motivovaní zaměstnanci. A proto se vědomý kapitalismus nejvíce opírá o změnu v přístupu k zaměstnanci.

Podnikatelé fungující podle CC mají propracovaný systém péče o zaměstnance. Spočítali si, že když budou jejich pracovníci zdraví, budou mít více energie do práce a budou poskytovat jejich zákazníkům lepší servis. A to se na druhé straně objeví pro firmu v tom, že zaplatí menší náklady na zdravotní péči.
President firmy Trader Joe's Doug Rauch říká: "Lidé si do práce nosí své obavy, nemoci, smutky, obtíže s sebou a zákazník to pozná. Pro nás je to win-win, protože když my lidem v partě zaplatíme tyto benefity, lidé to ocení, jsou šťastnější a když jsou šťastnější, zákazník tuto spokojenost ucítí a užije si návštěvu v našem obchodě déle.
Zdroj: John Mackey a Raj Sisodia Conscious Capitalism

Dnes už zaměstnavatelé pochopili, že i schopná žena, když má malé děti, nedokáže se v práci oprostit od starostí s nimi. Ale pokud ví, že je o děti postaráno ve firemní školce, může si takovou schopnou ženu firma udržet a zapojit ji do řešení i těch nejsložitějších úkolů, jako před mateřstvím.

Návod na motivaci podle principu CC:

Nejprve musí firma zajistit, že najme správné lidi na správnou práci. To znamená nalézt talentované a schopné lidi, kteří jsou zároveň osobně naladěni, sounáleží s posláním (vyšším cílem) firmy a se svou prací.

Firmy musí též předělat pracovní činnosti, aby byly více smysluplné. To znamená zvýšit příležitost, aby se lidé zlepšovali a rozvíjeli své mistrovství v konkrétních oblastech.

A nakonec firmy musí zplnomocnit lidi, aby měli více autonomie.

Tyto 3 prvky: mistrovství, poslání a autonomie – vedou společně k vyšším úrovním vnitřní motivace, která je klíčem ke kreativitě, zaujetí, výkonnosti a uspokojení.

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz