Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Tv. digitálních příběhů

Jak levně a přitom velice názorně sdílet vaše poznatky, zážitky a zkušenosti s ostatními.

Digitální příběhy.

Na příbězích je založená celá naše existence, osobní rozvoj a učení se od našich předků, komunikace se současníky i předávání zkušenosti potomkům.

Jsme na to zkrátka od pradávna zvyklí.

Proto je to velmi vhodná forma i pro představení vašeho koníčka, tradice, místního dědictví, prostě všude tam, kde chodí lidé a kde s nimi chceme naše vědomosti, zážitky, zkušenosti sdílet.

Už jsem uvedl, pokud jste rozený vypravěč, spolek nebo obec má dostatek prostředků na zaměstnání průvodce, ovládajícího několik cizích jazyků, je osobní zaujetí a živá interpretace pro návštěvníky nejpřirozenější.

Pokud takové štěstí a možnosti nemáte a hledáte alternativu, nejlépe sdílení příběhů zajistí informační technologie a digitální příběhy.

Oba faktory (lidský a technologický) můžete kombinovat, protože ne všechny části příběhu lze sdílet ústně. Od pradávna jsme přijímali informace vícero kanály. Seděli jsme u ohně a vypravěč představoval lovce i zvíře, pohyby interpretoval, jak boj probíhal a gesty a zvuky vyjadřovat emotivní stránku dané situace.

Stejné okolnosti platí i pro dnešní rozhodování, jakou část příběhu interpretovat slovně a jakou část za pomoci digitálních technologií, obrazem, videem, či počítačovou vizualizací.

a) Digitální příběh může být složený ze série za sebou jdoucích obrázků, fotografií, které se vymění v době, kdy namluvený komentář právě vypráví o věci, události apod., kterou nový obrázek znázorňuje.

Digitální příběh o ručním šití byl společně s pracovníky TU Liberec vytvořen pro NC textilu v obci Lažiště.

Digitální příběh o vlastnostech a tradičním použití borového dřeva je součástí multimediální prezentace NC dřevařství na Modravě.

b) Digitální příběh může být tvořen videem, které zaznamenalo požadovaný proces, děj

Ve firemním muzeu výroby AW tvarůžků v Lošticích pouští návštěvníkům historii i výrobu sýrů na videu. V podobě příběhu jsou zpracovány i jednotlivé produkty.

NC železa (Ferum) v rakouském Ybbsitzu zpracovali ve formě videoukázky různá vyprávění uměleckých kovářů.

c) Digitální příběh může vzniknout s použitím vizualizace vytvořené v počítačovém programu

V Bathu v jihozápadní Anglii za pomoci počítačové vizualizace představují v muzeu starověkých římských lázní, jak původně vypadaly a fungovaly.

d) Digitální příběh může být tvořen počítačovou animací pohybu a děje podle potřeb

V rámci ročníkové práce jednoho studenta školy cestovního ruchu jsme řešili možnosti oživení muzea cukru v Dačicích. Návrh obsahoval 3D vizualizaci, jak vlastně kostka cukru vznikala.

Ještě jednou chci zdůraznit, že živé vyprávění, živá ukázka jsou pro sdílení Paměti a zážitků nejvhodnější, bez ohledu na druh tvorby digitálního příběhu (slideshow fotek, video, počítačová vizualizace – viz výše) jsou určité případy a okolnosti, kdy je použití digitálních příběhů nezbytné, či vhodnější.

Jsou to tyto případy:

I. Příběh probíhá uvnitř exponátu

V expozici vodního mlýna jsme dostali za úkol ukázat odlišný způsob mletí zrn pšenice (mletí navysoko) a žita (mletí na plocho). Problém byl, že u mlecího zařízení z 19. století probíhá mletí zrna mezi dvěma mlecími kameny (běhoun a spodek), což návštěvník nemůže vidět.

Proto jsme použili Digitální příběh s počítačovou animací, která znázorňuje, co se s obilkou při jednotlivých průchodech mezi kameny děje.

a) Proces je s ohledem na trpělivost návštěvníka příliš pomalý

V interaktivní expozici dřevařství jsme chtěli ukázat, jak dřevo nabírá vlhkost a v jakých fázích se tak děje. Protože proces navíc probíhá na molekulární úrovni, vytvořili jsme ho na počítači.

b) Prezentovaný proces je pro lidské oko příliš rychlý

V expozici historických loveckých střelných zbraní byl v jedné vitríně technický vývoj zápalných mechanismů pušek od doutnákového zápalného systému až po perkusní systém. Problém byl v tom, že představit návštěvníkům vývojové a technické odlišnosti byť za použití funkčních originálů či kopií není efektivní, protože od zmáčknutí spouště, až po zapálení střelného prachu v hlavni uběhnou zlomky sekund, což návštěvník stěží postřehne.

Ve spolupráci s muzejníky jsme z ovládání funkčních zbraní z depozitáře vytvořili videozáznam a příliš rychlé a skryté pohyby součástek jsme vytvořili na počítači.

c) Příběh popisuje skrytý jev (proces na molekulární úrovni, či pod vlivem fyzikálních, chemických či biologických sil)

V expozici zaměřené na tradiční lihovarnictví jsme dostali za úkol vysvětlit fyzikální proces separace zkvašeného lihu destilací. Destilace probíhá v uzavřeném plechové zařízení a molekuly jednotlivých chemických frakcí unikající ve formě páry nelze ani při nejlepší vůli spatřit

V digitálním příběhu kombinujeme grafy jednotlivých fázi destilace s počítačovou 3D vizualizací symbolického destilačního zařízení navrženého ze skla, kde jsou jednotlivé chemické páry v reálu průhledné znázorněny různými barvami, což interpretaci efektivně doplňuje.

II. Příběh je postaven na procesu, jehož představení je velmi drahé či pro návštěvníky nebezpečné.

Pro libreto expozice mučení v katovně v Jeseníku jsme zpracovali 3D animace, jak některé mučicí nástroje fungovaly, s cílem ukázat i stupeň bolesti, kterou obvinění v rámci daného stupně tortury podstoupily. Aby mučicí nástroje zkoušeli návštěvníci sami na sobě, by bylo velmi nebezpečné, počítačová animace poskytne dostatečný vjem a poznání.

III. Příběh je postaven na porovnání exponátů (s regionální či historickou odlišností), avšak srovnávací vzorek chybí, či je příběh postaven na prezentaci exponátu, jehož významná část chybí nebo není funkční.

V Milevském klášteře vytvořil počátkem 13. století opat Jarloch tzv. Jarlochovu kroniku, která navazuje na Kosmovu kroniku, ale na rozdíl od ní se zachovala v originále. Po restauraci je však Jarlochova kronika uložena ve Strahovské knihovně Památníku národního písemnictví. V rámci projektu jsme dostali za úkol navrhnout, jak tuto významnou kulturní atraktivitu prezentovat návštěvníkům Milevského kláštera – byť v její nepřítomnosti.

Ve spolupráci s historiky a restaurátory jsme z fotokopií, z analyzovaného textu a dalších zajímavosti vytvořili Digitální příběhy, které obsah, okolnosti vzniku Jarlochovi kroniky i historické souvislosti myslím uspokojivě interpretují.

V expozici historických střelných zbraní chtěl provozovatel prezentovat i úspěchy českých puškařů na poli vývoje loveckých střelných zbraní. Jedním z opomíjených vynálezů je tzv. vnitřní křesací zámek puškaře Paczelta. Problém je, že samotný vnitřní mechanismus se na exponátech nedochoval a odborná publikace ukazovala pouze jednoduché schéma.

Po analýze kresleného schématu jsme na počítači vytvořili 3D vizualizaci včetně animace zpomaleného pohybu zápalného mechanismu, který spolu se slovním komentářem návštěvníkovi zprostředkuje zážitek s tímto českým vynálezem.

Pokud se se mnou chcete osobně spojit, či konzultovat nějaký Váš záměr, napište mi na adresu novotny@DigitalStorytelling.cz


Pro pokračování se musíte přihlásit

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz