Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Poradenství při tvorbě Podnikatelského záměru

Tento on-line kurz není o tom, jak napsat Podnikatelský plán, či žádost o investici, aby dobře vypadaly.

Metoda "Promyšleného podnikání " má přesnou logickou strukturu. Klade Vám otázky o vašem záměru, na které musíte odpovědět. Když si budete chtít v rámci podpory své myšlenky tzv. „lhát do vlastní kapsy“, s největší pravděpodobností se to pozná (nebudete přesvědčivý/á).

Na rozdíl od prostého shlédnutí videí se budete v tomto on-line poradenství  krok za krokem učit hledat marketingově úspěšný a ekonomicky udržitelný produkt, či službu).

V každém týdnu dostanete konkrétní úkol a já Vám budu váš výsledek komentovat, případně Vám položím doplňující otázky. K ničemu Vás to nezavazuje, je na Vás, zda moje připomínky akceptujete, či se budete na základě mých doplňujících otázek snažit původní řešení modifikovat. Do svého podnikání vkládáte svoje peníze, já Vám mohu jen naznačit v čem si myslím, že děláte chybu, či proč mohou být vaše předpoklady mylné.

Protože při metodě Promyšleného podnikání před tím, než do produktu vložíte své peníze, zjišťujete, zda bude váš nápad (Podnikatelský záměr) marketingově úspěšný a ekonomicky udržitelný, budete muset komunikovat s vhodnými zákazníky případně s potenciálními investory a obchodními partnery.

Proto, jak tyto nápady, podnikatelské záměry, či informace o produktu / službě jim můžete interpretovat zajímavou a přesvědčivou formou, se můžete dozvědět v mém dalším on-line poradenství zaměřeném na "Pitching metodou Orena Klaffa S.T.R.O.N.G. " a v části zaměřené na tvorbu "Digitálních příběhů".

Lze se teoreticky zaměřit pouze na tento samostatný modul, ale k žádné časové úspoře nedojde, protože se všechny dovednosti učíte souběžně. Na straně druhé, jak se chcete dozvědět, zda bude Váš nápad marketingově úspěšný, když nedokážete efektivně komunikovat s potenciálním zákazníkem?

A jak mu chcete Váš zamýšlený produkt, či službu levně představit, když nebudete umět sestavit videopitch?

Samozřejmě se může stát, že jako zájemce o on-line poradenství jste podnikatel s úspěšnou fungující firmou se stabilní dostatečně velkou zákaznickou strukturou. Pak skutečně není důvod zabývat se úvodní částí tohoto vzdělávacího modulu, ale pro posouzení, zda se vyplatí vaše produktové portfolio inovovat, Vám mohou být videa a plnění úkolů od III. týdne vhod.

Anebo určitě lze pracovat jen na dvou výše uvedených modulech.

Pro všechny ostatní účastníky z řad zájemců o podnikání, začínajících podnikatelů, či podnikatelů, kteří chtějí svoje podnikání rozšířit i do dalších oblastí (viz teorie Modrého oceánu) je toto celkové online poradenství na podporu podnikání jako ušité.

Meziplanetární start-upový imigrační Boot kemp

Cílem Boot kempu  je na základě plnění určitých úkolů krok za krokem Vás naučit připravit si argumenty a podklady pro svůj testovací vstup na trh a následně i pitching před investorem.

Svým nejvýznamnějším protivníkem při podnikání jsem velmi často já sám.

Miluji svůj podnikatelský nápad a jsem ochoten ignorovat signály trh, podceňovat nezávislé proti-argumenty. A abych se dopředu těmto nástrahám snažil vyhnout, budeme produkt připravovat do jiného prostředí než známe. Budete se snažit připravit vstup na trh na cizí planetě, kde nemáte rodinu, přátele, či kámoše, kteří z lásky k Vám (nebo jen aby od Vás měli pokoj), takže by byli ochotni podpořit i pěknou hloupost.

Pokud totiž uspěje tam na cizím trhu, tak se to podaří i zde.

Princip hry k Promyšlenému podnikání (Design Thinkingu)

Jste galaktický (vesmírný) trosečník a přistál jste na cizí planetě, kde je vyspělý život.
Pokud už s něčím podnikáte, tak jediné, co máte, je náklad zboží, či vnitrofiremní manuál pro poskytování služby.
O této planetě a jejích obyvatelích nevíte absolutně nic!Nemáte žádné známé, žádné konexe ani jakékoliv postavení. Školy, certifikáty a povolení, které vám platili na Zemi, jsou vám zde k ničemu. Jediné co máte, jsou vaše schopnosti, dovednosti a vědomosti.

Funguje tam stejná tržní ekonomika, stejné fyzikální, přírodní a ekonomické zákony jako u nás. Společenství domorodých obyvatel je stejně různorodé a sociálně rozvrstvené jako u nás.

1. Trh
Podle předložených kritérií si vyberete odvětví/ oblast trhu (průmysl), ve kterém chcete podnikáním získávat peníze na obživu. Popíšete jeho strukturu, segmenty trhu. Jaké jsou bariéry pro vstup na trh pro vaši novou (pro ně neznámou) firmu.


2. Makrozměny
Popíšete podle předložených kritérií jednotlivé faktory, společenská pravidla a trendy, které se ve vybraném průmyslu uplatňují.


3. Reálné potřeby trhu
Podniknete expedici na vybrané oblasti. Definujte si svého Avatara (ideálního zákazníka). Na základě etnografického průzkumu se skupinou těchto Avatarů, jejich oborově zaměřené internetové diskuse, na základě jejich pozorování a přímých interview popíšete reálné potřeby, či problémy trhu. Vše nahrávejte na diktafon nebo na video.


4. Řešení pro Avatara
Definujte, co mají jednotlivá vyprávění Avatarů o svých potřebách a problémech společného a pokuste se na to navrhnout 4-5 variantních řešení, které byste chtěli (a byli schopni) na trh dodávat, či poskytovat.


5. Cenotvorba
Na základě přímých a nepřímých nákladů, možností jednotlivých segmentů trhu (skupin Avatarů) určete ceny jednotlivých řešení, za které by se vaše řešení dala prodávat. Pokud neplánujete produkt, či službu přímo dodávat koncovým zákazníkům (uživatelům), ale vaším zákazníkem je prodejce, vaše nabídková cena musí tvořit jen 30 - 40% prodejní ceny.

6. Zkušební účast na trhu (Launch Learning)
Máte za úkol sami nebo ve spolupráci s partnery zkušebně otestovat vaše zboží, či službu na místním trhu. Připravte si max. 3minutovou prezentaci videopitch o jednotlivých variantách vašeho zboží (služby) pro vaše Avatary. Zjistěte, za kolik by byli ochotni za vaše zboží, či službu zaplatit. Vše nahrávejte na diktafon nebo na video.


7. Finální produkt či služba
Na základě vyjádření vašich Avatarů vyberte tu variantu zboží, či služby, která je pro vaše podnikání ekonomicky efektivní. Pokud žádná taková není, "game is over" a za ušetřené peníze si kupte zpáteční letenku pro návrat na Zemi.

Pro pokračování se musíte přihlásit

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz