Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Výhody 3D per při předškolní výchově.

3D pera jsou „sofistikovanější“ verzí tavných (lepících) pistolí, ale jsou určena k vlastní tvorbě nových objektů.
Podobně jako u 3D tiskárny se objekty tvoří postupným nanášením roztaveného plastu (aditivní výroba), nicméně tento proces probíhá ručně.

obr. práce s 3D perem obr. proces nanášení plastu - detail

Uživatel drží 3D pero v ruce (uvnitř kterého probíhá roztavení a vytlačování termoplastu) a pohybem nanáší plast na požadované místo (napájení 3D pera je na 12V, takže je pro děti bezpečné).
Nanesený plast rychle tuhne, takže práce s 3D pery je bezpečná ale zároveň akční, kdy dětem roste objekt přímo pod rukama.

3D tisk je přírodě přátelská technologie
Šablona a podklad umožňuje použít biodegradovatelný plast PLA, který je pro člověka a přírodu nezávadný.

Protože menší děti nejsou ještě tak manuálně zručné, aby vytvořily tzv. „ve vzduchu“ předmět volnou rukou podle svých představ, nejsou výsledky práce ale hlavně možnosti, tak velké.

obr. práce s 3D perem volnou rukou

Proto jsme vymysleli 3D omalovánky, kdy děti za pomoci 3D per vyplňují „vybarvují“ připravené šablony (Litmonky) různobarevnými plasty.

obr. litmonka – šablona pro 3D omalovánky –
dopravní značka
obr. 3D omalovánka – dopravní značka
vytvořená 3D perem

Po ztuhnutí se objekty z podložky odstraní a fungují jako samostatný předmět.

obr. Dopravní značka vytvořená z šablony 3D perem

obr. kytička vytvořená 3D perem obr. postavička vytvořená 3D perem

obr. cedulka vytvořená 3D perem obr. postavicka královny vytvořená 3D perem

Výhodou je, že takovéto objekty mají pravidelné tvary, i když menší dítě nedokáže jednotlivá políčka přesně vybarvovat (zvýšené okraje děti vedou a brání jim, aby přetahovaly).

obr. vyplňování prostoru mezi hranami šablon (Litmonek) obr. rovné (pravidelné) tvary 3D omalovánek

Další výhodou je, že díky podložce ať už děti vybarvují / vyplňují políčka jakkoliv neobratným způsobem, na lícové straně mají předměty vždy krásný rovný povrch včetně zřetelných detailů.

obr. rub a líc vyplněných 3D omalovánek

3D prostorové objekty

3D omalovánky mohou tvořit určitou skládačku, ze které se po vyplnění a sejmutí z podložky složí a 3D perem pospojuje 3D objekt.

obr. prostorové 3D objekty vyrobené 3D perem

obr. vyplněná 3D omalovánka, složená a 3D perem spojená kostka

Děti si samy mohou tímto způsobem vyrobit např. nábytek pro panenky podle svých představ, tak jak si přejí. Nebo ho mohou kdykoliv ho vyměnit, změnit barvu a nemusí  být závislé na tom, co se zrovna prodává.

obr. prostorové 3D objekty vyrobené 3D perem

Tematické 3D omalovánky

Šablony pro 3D omalovánky mohou být obecné, nebo připravené pro různé tradiční příležitosti. Děti tak mohou na konci roku například vybarvovat vánoční ozdoby na stromeček k vánoční besídce ve školce nebo pro použití doma.

obr. litmonky a 3D omalovánky tematických (vánočních) ozdob pro výrobu 3D perem

Práce s 3D pery a osvojování si Klíčových kompetencí (kompetence v učení, kompetence k řešení problémů).

Rychlost tečení plastu z 3D pera je nastavitelná, takže s ním mohou zacházet jak mladší, tak i méně manuálně zručné děti.

Na druhou stranu tím, že snahou je vyplnit stále proudícím roztaveným plastem příslušné barvy konkrétní plošku obrázku,  motivuje 3D pero děti plánovat a interaktivně reagovat.

To tradiční práce s pastelkami nevyžaduje, a proto mohou děti klasické omalovánky po určité době na rozdíl od 3D pera přestat v tomto cvičení podněcovat.

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz