Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Stakeholderovský koncept

Vztah k Místní komunitě

Další zainteresovanou skupinou, kterou by měla firma vnímat je místní komunita.
Každá firma rozděluje jednotlivé zainteresované skupiny (stakeholdery) do vnitřního a vnějšího kruhu.

Primární charakteristikou toho, podle čeho firma podnikající podle principu Conscious Capitalism jednotlivé skupiny zařadí do svého vnitřního kruhu, by měla být ochota dobrovolně se zapojit do vzájemných obchodních vztahů na základě oboustranné výhodnosti.
Co se týče Místní komunity ta je považována za hlavního Stakeholdera vnitřního kruhu vedle zákazníků, zaměstnanců, investorů, dodavatelů a Životního prostředí.

Podnikání jako občanství
Vhodná metafora pro patřičnou roli byznysu ve společnosti je podle autorů knihy Conscious Capitalism občanství.

Firma fungující v Conscious byznysu se chová jako odpovědný občan v komunitě. Podle svých možností (infrastrukturní kapacity, intelektuální kapitál) se podílí na řešení, se kterými se potýkají komunity na místní, národní a potenciálně globální úrovni.

Nicméně nejprve je třeba zdůraznit, že hlavním způsobem, jak podnikání podporuje komunitu, je přes nepřeberné množství daní a poplatků.

Bohužel dost dlouho bylo podnikání vnímáno v porovnání s nevládními organizacemi a veřejnou správou jako to méně ctnostné a to jen proto, že firma usiluje o zisk a oni usilují o společenské dobro.
Firmy vytváří neskutečné hodnoty pro všechny své stakeholdery a ti jsou součástí společnosti. Takže dohromady jsou firmy největším tvůrcem hodnot na světě. Mnohem větší než stát a občanský sektor dohromady. Obě strany jsou zcela závislé na prosperitě a zdraví podnikatelského sektoru jako jediného zdroje daní a poplatků.

Když odhlédneme od tohoto obecného pohledu, je ale běžné, že firmy podnikající podle principů Conscious Capitalism spolupracují s místními občanskými, nevládními organizacemi (NGO), zejména pokud se tyto zaměřují na aktivity, které se týkají jejich "core byznysu".
Proto vedení firem podporuje své zaměstnance, aby se zapojili do práce v místní komunitě.

Pokud by „Conscious firma“ chtěla mít dobrý vztah s místní komunitou,

  1. tak by to měla naplňovat během pracovní doby, aby i zaměstnanci cítili, že je to důležité, protože pak tomu budou věnovat své úsilí.
  2. nápady na tyto aktivity by měly vznikat zespoda - ze společných rozhodnutí pracovníků a komunity, než aby byly diktovány seshora. Navíc když nějaká aktivita vznikne spontánně - tak je to pro cíl (zdravé vztahy s komunitou) mnohem účinnější, než když je vidět, že jde především o Image nebo ještě hůře, když je zde podezření, že firma bude v blízké budoucnosti od komunity chtít nějakou vstřícnost.

Pokud má firma dobře nastavený vyšší cíl (Higher purpose), že rezonuje i v širší veřejnosti, lze prací s místní komunitou opět na principu win-win podpořit i svůj vlastní byznys.

Firma Whole Food Market se snaží podpořit zdravé stravování na základních a středních školách. Spolupracuje se zainteresovanými školami na tvorbě receptů, které mají větší podíl místních potravin, propojuje školy s dodavateli čerstvých potravin. Vzdělává učitele a studenty o zdravé výživě, vytváří i studijní materiály o zásadách zdravého stravování a na tom spolupracuje i s dalšími organizacemi.

Zdroj: John Mackey a Raj Sisodia: Conscious Capitalism

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz