Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Využití 3D tisku ve výuce na ZŠ

3D tisk:

 •  pomáhá dětem, které mají problém si v 2D znázornění (schémata, nákresy, grafy) představit 3 rozměr tím, že vytváří prostorové objekty, které si mohou ohmatat,  prohlédnout vnitřní detaily.

obr. 3D mapa USA – graf

 • vychází vstříc individuálním potřebám žáků tím, že levně vyrábí kompenzační a didaktické pomůcky přesně na míru

obr. zkouška správnosti výpočtu (rovnost objemů těles) experimentem

 • podporuje vyvolání AHA efektu u dětí tím, že snadno tvoří pohyblivé části složitějších objektů, kde si žáky snadno ověří, jak věci fungují

obr. ukázka vlivu "b" parametru v kvadratické rovnici

https://youtu.be/PmrzcR4H6xw

 •  podporuje inženýrské myšlení tím, že umožňuje žákům a studentům rychle navrhovat, vytvářet a hned testovat své vlastní objekty

obr. různé verze modelů při prototypingu obr. různé verze vytištěných objektů při prototypingu

 •  připravuje na praktický život tím, že naučí vyrobit si náhradní díl tak, aby mohl nahradit chybějící/rozbitý kus

obr. rezerzní strojařina = Reverse engineering http://www.thingiverse.com/thing:1737859

Využití 3D tisku pro výuku

 • části učitelů usnadňuje přípravu tím, že umožňuje stáhnout z volné databáze souborů nejrůznější didaktické pomůcky a umožňuje nechat si je levně vytisknout:

Bezplatná databáze STL souborů Smithoniam Museum, USA http://3d.si.edu/

Největší bezplatná databáze STL souborů Thingiverse www.thingiverse.com

+ desítky dalších

 •  dalším učitelům dává prostor oživit výuku návrhem a výrobou vlastních interaktivních didaktických pomůcek coby spotřebního materiálu (žáci mohou během hodiny pomůcku totálně použít – rozebrat, pokreslit a na další hodinu připravit pomůcku novou)
obr. vytištěná reliéfní mapa libovolného území
 • 3D tisk podporuje interdisciplinární propojování předmětů:
  • - objekt musí být nejprve vytvořen a naskenován (přímo navržen v PC);
obr. Skenování objektu za pomoci fotoaparátu obr. příprava naskenovaného objektu k tisku
 • - motivuje ke znalosti v ovládání konstrukčního software;

obr. Modelování objektu v Cinema 4D obr. Modelování objektu v bezplatném online programu Tinkercad

 • odhaluje inženýrské zákonitosti – prototyping, - stabilita, statika, mechanické vlastnosti materiálu;
 • nutí zajímat se o fakta z oborů jejichž témat se objekt týká (matematická, biologická, historická, společenská, umělecká)- usiluje o věrnost ve vztahu k reáliím

obr. ověření správnosti výpočtu trojčlenky (délky oběhu planet - poměr soukolí) experimentem

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz