Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Poradenství - mentoring


Cvičení v rámci jednotlivých témat by měla probíhat rovnou na vašich projektech.

Každý týden dostanete za úkol vytvořit jednu část podkladů pro prezentaci a pitching, takže na konci byste měli mít podklady pro celou prezentaci hotové.

Samozřejmě můžete přípravu nedělat postupně a prezentaci si udělat sami až zcela na konci.

Pokud se však stane, že nebudete umět vysvětlit, jaká je vaše Big Idea, co je problémem trhu, který chcete svým prezentovaným produktem řešit, nebo pokud nedokážete přesvědčivě vysvětlit, proč je nyní nejvhodnější doba na vstup na vybraný segment trhu, vřele Vám doporučuji prohlédnout si videa též v sekci Promyšleného podnikání.

Pro ty z Vás, kteří chtějí na své přesvědčivé a zajímavé videopitchi pracovat průběžně, je opět připraven

Start-upový Boot kemp

Cílem Boot kempu je se na základě plnění určitých úkolů krok za krokem Vás naučit připravit si argumenty a podklady pro svůj pitching před investorem.

Každé řešení mi pošlete mailem a já Vám ho okomentuji.1. Harmonogram úkolů

I. týden -  Po shlédnutí videí zaměřeného na Slovo (v psané a mluvené formě) a na FRAME vymyslíte a sestavíte:

  •  hlavní problém + navrhované řešení a úhel pohledu (FRAME), na kterých postavíte svoji komunikaci s potenciálním zákazníkem - Avatarem. Zároveň z tohoto úhlu pohledu můžete i přesvědčovat potenciálního investora o potenciálu vaší firmy;
  •  interpretaci této myšlenky a úhlu pohledu. Zde vysvětlíte, proč jste tento obsah a formulaci zvolili (resp. „co tím chtěl básník říci“).


II. týden - po shlédnutí videí zaměřených na grafické nástroje (schéma, graf) a příběh (STORY) dostanete za úkol:

  •  vytvořit nějaký náčrtek (schéma, graf) vysvětlující něco z vašeho podnikatelského plánu a interpretujete to (co a proč);

  •  vymyslet příklady (příběhy), které budou interpretovat nějakou vaši dovednost, výhodu, kvalitu podnikatelského záměru a opět příběh interpretujete (co je tematickou linkou, případně jaký argument příběh vyvrací).

III. týden - po shlédnutí videí zaměřených na vizuální komunikační nástroje (OBRAZ) a na tvorbu Ústřední myšlenky (BIG IDEA) :

  •  nafotíte, vyberete fotku, která bude sdělovat vybraný vzkaz o vaší firmě, produktu, či službě. Fotku opět interpretujete;

  •  sestavíte text Ústřední myšlenky (BIG IDEA) a interpretujete ho.IV. týden - kdy se za pomoci video-návodů a tutoriálů naučíte vytvářet a stříhat video v části věnované pitchingu shlédnete videa o komunikaci o ceně a další přesvědčovací fígle

  •  vytvoříte video, či animaci a interpretujete je;

  •  vytvoříte podklady (argumenty) pro vyjednávání o ekonomice projektu, které opět interpretujete.

 
V. týden - kdy se ve videích seznámíte s poskládáním jednotlivých audiovizuálních nástrojů do multimediální prezentace, či digitálního příběhu a vyzkoušíte si vlastní pitching

  •  sestavíte digitální příběh pro vybranou pasáž pitchingu.

Je jasné, že výsledná prezentace nebude obsahovat jen jednu větu, jedno schema, graf, či jednu fotku. Proto můžete v rámci plnění daného úkolu odeslat více těchto návrhů s tím, že každý příspěvek musí mít i vlastní interpretaci.

Pokud Vás můj on-line vzdělávací modul tvorby přesvědčivé a účinné videopitche zaujal, přihlašte se zde.

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz