Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Conscious Leadership

– Předpoklady pro Lídra v Conscious podnikání

Jaké jsou druhy kvality lídrů v Conscious podnikání?

Gardnerův nezávislý výzkum ukázal, že lidská bytost operuje několika druhy inteligence o různých úrovních.

Zdroj: Howard Gardner: Frames of Minds: The Theory of Multiple Intelligences (NY, Basic Books, 1993)

Lídři v Conscious byznysu (dále Lídři v CB) disponují vysokou úrovní Analytické inteligence (měří se IQ testem).

Ta teoreticky předurčuje šanci být v současné době dobrým lídrem velké komplexní organizace.
Nyní zjišťujeme, že mít vysoké IQ bez vysoké emocionální inteligence (EQ), bez duchovní (spirituální) inteligence (SQ) a bez systémové inteligence (SYQ) je nedostatečné a může to být pro organizaci škodlivé.

Odlišnost v jednotlivých typech inteligence je v tom, že na rozdíl od IQ, které se v dospělosti moc nemění, EQ, SQ a SYQ se může během života rozvíjet a zvyšovat.

Emocionální inteligence (EQ)
Sebeuvědomění (self-awareness) je základem toho, co míníme tím, že si více uvědomujeme věci, vztahy, dopady. Je to první pilíř emocionální inteligence.
Empatie - schopnost cítit a rozumět tomu, co druhý cítí, je druhým pilířem.
Vysoké EQ je stále důležitější ve všech organizacích, protože ve společnosti roste komplexnost a multiplicita stakeholderů, které musíme rozumět a efektivně o ni hovořit.

Ve Whole Food Marktu jsou přesvědčeni, že je pro naše lídry mnohem důležitější disponovat vysokým EQ než IQ. Jejich obchody jsou samořízené místními týmy, které se zaměřují na poskytování vysoké úrovně služeb pro zákazníky. Nemohou si dovolit mít lídry s vysokým IQ, když budou též arogantní, necitliví nebo netaktní.

Duchovní (spirituální) inteligence (SQ)
Zpracováváme s ní naše nejhlubší úvahy, hodnoty, poslání a vyšší motivace. Je to naše morální inteligence, která nám umožňuje odlišit špatné od správného. SQ je to, co nám pomáhá odhalovat naše osobní vyšší principy (poslání) v práci i v životě.
Lídři v CB s vysokým SQ dokážou nasměrovat své organizace na vyšší smysl (poslání).

Systémová inteligence (SYQ)
Lídři v CB jsou přirození systémoví myslitelé. Dokážou vidět velké komplexní obrazy, jak jsou jednotlivé části systému propojeny a jak se chovají v čase.
Lídři v CB jsou skvělí organizační architekti. Rozumí kořenům problému, a jaký mají tyto problémy vztah k organizačnímu designu, a pouští se do zásadních řešení, místo aby aplikovali příznačně rychlé „záplaty“.

Lídři Conscious Byznysu mají "nos'' na systém, oni vnímají vzájemná propojení, a výsledkem jsou opatření, které předchází mnoha problémům.

Tuto schopnost dobře popsal Bian Que, čínský lékař před 2300 lety. Příběh je o třech bratřích, doktorech. Nejstarší byl známý prováděním dramatických operací na pacientech s nejpokročilejším stádiem nemoci a byl široce oslavován za své hrdinné činy při záchraně pacientů.

 Prostřední bratr měl rozsáhlé zkušenosti v rozpoznání a léčení chorob v době, kdy se objevují první příznaky. Byl považován za dobrého na ošetřování menších onemocnění a byl lokálně známým.

 Nejmladší bratr měl schopnost určit prvotní náznaky nemocí a léčil je ještě předtím, než pacient pocítil první příznaky choroby. Byl jen minimálně oceňován a byl prakticky neznámý, ale zachránil mnohem víc životů, než jeho mnohem známější bratři.

V podnikání a v politice je mnoho lídrů, kteří se zmítají od jedné krize k druhé, opakovaně umožňují, aby se situace rozvinula až do stádia krize. Potom volí drastická opatření, aby problém vyřešili, což se často nepodaří.

Zdroj: John Mackey a Raj Sisodia Conscious Capitalism, str. 181 – 187

Obvykle si pamatujeme zachránce, ale ty, co zabránili vzniku problému považujeme za šťastlivce, kteří měli štěstí, že ničemu nemuseli čelit.

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz