Tak jako série fotek promítaná v dřevěné krabičce s otvory i místní dědictví může být představeno z různých perspektiv.

Co dělat s atraktivitou, která může vyvolat vášně?

30. 4. 2013

Vážení a milí čtenáři mého blogu,

omlouvám se za 14denní výpadek, ale jezdil jsem přednášet po krajích bývalého Československa jak vytvářet Digitální příběhy.

Při diskusích s účastníky jsme narazili na situaci, kdy existuje velká místní atraktivita, ale z různých důvodů je trochu problém ji využít na propagaci daného území.

V obou případech je příběh o atraktivitě velice přitažlivý a zajímavý, ale propagace skutečnosti (pravdy) případně společenské okolnosti mohou být překážkou positivního marketingu.

Cestovní ruch se týká positivních věcí, zábavy, poučení a nikdo nechce platit dovolenou, kde se vyvolávají odborné hádky, či nedej Bože národnostní vášně.


Co s takovou atraktivitou? Použít ji navzdory těmto rizikům podle taktiky i špatná reklama je reklama? Anebo nechat atraktivitu dozajista nadregionálního významu v zájmu klidu nepovšimnutou?

Jde o klasický problém mezi historiky a kulturním cestovním ruchem neboli mezi historií a Pamětí.

Prvním z případů, se kterým jsem se setkal, je slavný nález sošky býčka na Býčí skále v Moravském krasu.

S touto atraktivitou jsem se zaobíral už v minulých letech, kdy jsem se pozastavoval nad tím, proč tak ohromně zajímavý nález se více nepropaguje?

Jen pro přiblížení: „O prázdninách roku 1869 nalezli v Býčí skále bratranci Felklovi známou bronzovou sošku býčka. Tento výjimečný nález se stal silným impulsem k důkladnějšímu průzkumu jeskyně provedenému v té době velmi slavným vědcem Fridrichem Wanklem. Soška byla nalezena v hliněné nádobě a byla obklopená zuhelnatělým prosem. Jde o unikátní předmět importovaný zřejmě z velké dálky (možná z Egypta).
(zdroj: Tereza Pršalová, Seminář pro protohistorii a raně středověké období. ZS 2009-2010)

V případě býčka, šlo o první nález, který vlastně odstartoval celý archeologický výzkum, resp. na základě tohoto nálezu přesvědčil prof. Wankel knížete Lichtenštejna, aby tento výzkum finančně podpořil.
Existuje několik teorií, které se snaží nálezy z Býčí skály interpretovat, bohužel zrovna nález Býčka je obestřen tajemstvím:

  •  v jeskyni se nenašel žádný jiný archeologický nález, který by se k býčímu kultu vztahoval
  •  artefakt je uložen v muzeu ve Vídni, kterému ho prof. Wankel věnoval, doposud nebyla provedena materiálová analýza, která by určila původ a stáří bronzu, či železného plátování
  •  existují různé historické odkazy, že název „Býčí skála“ pochází z dřívější doby, resp.

A nyní se dostáváme k jádru problému, vedle teorie o fenomenálním nálezu existuje i názor, že Prof. Wankel obratně zinscenoval nález sošky býčka proto, aby pro vědu a budoucí generace v Býčí skále nalezl skutečné poklady přibližující působení pradávných obyvatel Moravského kraje.

Jak se má zachovat podnikatel, či pracovník v kulturním cestovním ruchu? Má prezentovat tajemství sošky býčka a snažit se interpretovat, jak se mohl dostat z Egypta až do míst halštatského osídlení? Využít nález pro tvorbu suvenýrů a dalších propagačních materiálů o Moravském kraji anebo spíše decentně představovat návštěvníkům do určité míry „sebemrskačskou“ teorii falzifikátu? Která ale rozhodně nikoho nenadchne a naopak pošpiní dobré jméno vynikajícího vědce?

A pokud chceme návštěvníky zaujmout, zabavit, rozhodně bych nedoporučoval rozostřit zážitek několika protichůdnými tvrzeními. Turista akceptuje a naopak vítá tajemství, či případ, kdy se už neví, jak to tehdy vlastně bylo, ale nechce být ve svém volném čase znejišťován, či maten anebo postaven před rozhodnutí, na čí stranu se má postavit, zejména v situaci, když se na pravdě nemohou dohodnout ani odborníci.

Druhým příkladem je atraktivita z okresu Galanta, konkrétně z okolí obce Veľká Mača – Mačianského vŕšku.

Jde o tzv. Mačianský křížek v odborné terminologii nazývaný Enkolpion. Používal se jako pouzdro na uchovávání svatých relikvií (citátů z Písma svatého, prstě ze Svaté země, či ostatků svatých.


Pro pokračování se musíte přihlásit

Vyhledávání

Přihlášení čtenáře

E-mail:
Heslo:
Registrace čtenáře

Radek Novotný
a DigitalStoryTelling

Radek Novotný Radek Novotný je podnikatel, konzultant, vědec a školitel. Již 10 let pomáhá obcím a neziskovým organizacím i soukromým osobám prezentovat místní dědictví formou digitálních příběhů a videí na multimediálních zařízeních.

Radek Novotný
novotny@digitalstorytelling.cz